xor

xor
f. bax: xur
f. yeyən, yeyici

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • XOR — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. OU exclusif souvent appelée XOR (eXclusive OR), est un opérateur logique X Or, série télévisée japonaise Xor, jeu vidéo de 1987 développé par Astral… …   Wikipédia en Français

 • Xor — Xor,   Exclusive Or …   Universal-Lexikon

 • XOR — simb. TS mat. OR esclusivo …   Dizionario italiano

 • XOR — Gatter Typen   NOT AND NAND OR NOR XOR XNOR Ein XOR Gatter (von …   Deutsch Wikipedia

 • Xor — Gatter Typen   NOT AND NAND OR NOR XOR XNOR Ein XOR Gatter (von …   Deutsch Wikipedia

 • xörək — is. Bişirilib yeyilən şey, yemək, bişmiş. Ət xörəyi. Xəmir xörəyi. Xörək hazırlamaq. – Xörəyin yeyilməyi iki saat çəkdi. . . C. M.. Hacı Səmədin xörəyin üstündən çay içmək adəti idi. S. S. A.. Xarisə qızardılmış qiymədən hazırlanırdı və bütün cah …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • XOR — Сложение по модулю 2 (исключающее «ИЛИ», XOR, «сумма по модулю 2») ло­ги­чес­кая опе­ра­ция, по сво­ему при­ме­не­нию мак­си­маль­но при­бли­жен­ная к грам­ма­ти­чес­кой кон­струк­ции «либо … либо …». Это бинарная инфиксная опе­ра­ция, то есть… …   Википедия

 • Xor — Сложение по модулю 2 (исключающее «ИЛИ», XOR, «сумма по модулю 2») ло­ги­чес­кая опе­ра­ция, по сво­ему при­ме­не­нию мак­си­маль­но при­бли­жен­ная к грам­ма­ти­чес­кой кон­струк­ции «либо … либо …». Это бинарная инфиксная опе­ра­ция, то есть… …   Википедия

 • xor — 1. <yun.> Hər hansı vokal əsəri bir vaxtda ifa edən oxuyanlar dəstəsi. Xor dəstəsi. Uşaq xoru. – <Müəllif:> Biz də yoldaşlarımızla xor təşkil edirik. T. Ş. S.. <Rüstəm kişi:> Briqadir Şirzadın yaxşı səsi var. Xor dərnəyi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • XOR — El término XOR puede referirse a: La puerta lógica XOR, en electrónica. El operador XOR, en lógica, matemáticas y programación El cifrado XOR Esta página de desambiguación cataloga artículos relacionados con el mismo título. Si llegaste aquí a… …   Wikipedia Español

 • XOR — 1. noun a) The connective exclusive or . The XOR of (0,0) is 0; (0,1) is 1; (1,0) is 1; and (1,1) is 0. b) A logic gate that implements exclusive or . XOR can be used to add bits without carrying. 2 …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”